Статистика

Мазкур бўлимда Марказий банкнинг қуйидаги статистик маълумотлари келтирилган:


Пул-кредит статистикаси 

Банк тизими фаолияти кўрсаткичлари

Нобанк кредит ташкилотларининг кўрсаткичлари

Тўлов тизимининг кўрсаткичлари

Ўзбекистон Республикасининг олтин-валюта захиралари

Тижорат банклари томонидан инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш